PROTEINOVÁ DIETA
bez odborného dohledu
a s on-line poradnou MUDr. Miloše Rýce
O nás

O nás

Před relativně krátkým časem jsem, s týmem svých spolupracovníků, pojal myšlenku vytvořit k naší vlajkové lodi MEDIDIET® sesterskou on-line bílkovinnou dietu určenou k samoléčbě („samoredukci“), s možností konzultací formou on-line poradny.

Jist úspěchem tohoto projektu jsem si, v době jeho zrodu, rozhodně nebyl. Nový dietní program jsme nazvali DIETALEGRE® (kde zaznívá španělské slovo „alegre“, značící „radostný, veselý“). Opak byl však pravdou a ze zdánlivě neperspektivního nápadu se během tří let stal nepřehlédnutelný brand na poli internetového obchodu s dietními přípravky.

Na tomto místě musí zaznít to, že bez kvality proteinových přípravků, které nabízíme, bezchybnosti a genialitě konceptu formulovaného profesorem Blackburnem a bez zájmu, věrnosti a mnohdy i shovívavosti našich klientů, by se tak nikdy nestalo.

Všem jmenovaným, tedy výrobcům našich proteinů, kolegovi Blackburnovi i Vám, milí klienti a pacienti, patří můj srdečný dík.

MUDr. Miloš Rýc